Základní požadavky na franchisanta konceptu UNIGLOBE

 

Franchisový partner konceptu UNIGLOBE je samostatným podnikatelským subjektem, který vystupuje vlastním jménem, a na vlastní účet. Nejdůležitějším předpokladem společného úspěchu franchisora a franchisanta je vzájemná důvěra a spolupráce obou partnerů. Proto UNIGLOBE jako franchisor, věnuje maximální pozornost výběru franchisových partnerů.

- franchisant dodržuje kvalitativní standardy a etický kodex sítě UNIGLOBE

- franchisant se zavazuje každý měsíc oznámit výši tržby a umožní centrále nahlížet do účetnictví

- franchisant by měl mít k dispozici vlastní nebo dlouhodobě  (min. na 10 let) pronajatou kancelář; nemá-li ji, centrála  mu pomůže a poradí kde najít vhodnou kancelář

- má k dispozici potřebné vlastní finanční prostředky

- má základní zkušenosti s podnikáním a základní teoretické znalosti o franchisingu

- je ochoten se účastnit školících a vzdělávacích programů organizovaných franchisorem

- má dostatečné manažerské a organizační schopnosti; umí jednat s lidmi, má zkušenosti s řízením kolektivu

- je připraven spolupracovat s franchisorem a podřídit se pravidlům, které jsou  stanoveny a předepsány pro franchisanty sítě UNIGLOBE, zejména akceptují oprávnění centrály kontrolovat činnost franchisanta