UNIGLOBE Region Czech Republic and Slovakia Region Czech Republic and Slovakia

Franchisový koncept

Základní požadavky na franchisanta konceptu UNIGLOBE

Franchisový partner konceptu UNIGLOBE je samostatným podnikatelským subjektem, který vystupuje vlastním jménem, a na vlastní účet. Nejdůležitějším předpokladem společného úspěchu franchisora a franchisanta je vzájemná důvěra a spolupráce obou partnerů. Proto UNIGLOBE jako franchisor, věnuje maximální pozornost výběru franchisových partnerů.

  • franchisant dodržuje kvalitativní standardy a etický kodex sítě UNIGLOBE
  • franchisant se zavazuje každý měsíc oznámit výši tržby a umožní centrále nahlížet do účetnictví
  • franchisant by měl mít k dispozici vlastní nebo dlouhodobě  (min. na 10 let) pronajatou kancelář; nemá-li ji, centrála  mu pomůže a poradí kde najít vhodnou kancelář
  • má k dispozici potřebné vlastní finanční prostředky
  • má základní zkušenosti s podnikáním a základní teoretické znalosti o franchisingu
  • je ochoten se účastnit školících a vzdělávacích programů organizovaných franchisorem
  • má dostatečné manažerské a organizační schopnosti; umí jednat s lidmi, má zkušenosti s řízením kolektivu
  • je připraven spolupracovat s franchisorem a podřídit se pravidlům, které jsou  stanoveny a předepsány pro franchisanty sítě UNIGLOBE, zejména akceptují oprávnění centrály kontrolovat činnost franchisanta

 
© 2004 - 2012   UNIGLOBE Travel International Limited Partnership - All agencies independently owned and operated.

Printed 12/9/2018 from www.uniglobetravel.cz

UNIGLOBE Region Czech Republic and Slovakia


Czech Republic