UNIGLOBE Region Czech Republic and Slovakia Region Czech Republic and Slovakia

Podpora franchisové centrály

Podnikání v business travel

Segment zajišťování služebních cest klientovi na míru patří dnes k dynamicky se rozvíjejícím oblastem s velkým potenciálem a představuje zároveň zajímavou obchodní příležitost. UNIGLOBE®  v současné době rozšiřuje v České republice svou síť. Franchisant může počítat s trvalou podporou ze strany franchisora.

Držitel licence podstoupí základní školení, centrála mu také pomůže s vypracováním plánu implementace franchisy UNIGLOBE® .

I po otevření kanceláře poskytuje centrála franchisantovi další průběžná školení. Samozřejmostí je pravidelný controlling a další poradenství ze strany centrály.

 

 
© 2004 - 2012   UNIGLOBE Travel International Limited Partnership - All agencies independently owned and operated.

Printed 12/9/2018 from www.uniglobetravel.cz

UNIGLOBE Region Czech Republic and Slovakia


Czech Republic