Franchisový partner UNIGLOBE 

Franchisový koncept

Základní požadavky na franchisanta konceptu UNIGLOBE

Franchisový partner konceptu UNIGLOBE je samostatným podnikatelským subjektem, který vystupuje vlastním jménem, a na vlastní účet. Nejdůležitějším předpokladem společného úspěchu franchisora a franchisanta je vzájemná důvěra a spolupráce obou partnerů. Proto UNIGLOBE jako franchisor, věnuje maximální pozornost výběru franchisových partnerů.

  • franchisant dodržuje kvalitativní standardy a etický kodex sítě UNIGLOBE
  • franchisant se zavazuje každý měsíc oznámit výši tržby a umožní centrále nahlížet do účetnictví
  • franchisant by měl mít k dispozici vlastní nebo dlouhodobě  (min. na 10 let) pronajatou kancelář; nemá-li ji, centrála  mu pomůže a poradí kde najít vhodnou kancelář
  • má k dispozici potřebné vlastní finanční prostředky
  • má základní zkušenosti s podnikáním a základní teoretické znalosti o franchisingu
  • je ochoten se účastnit školících a vzdělávacích programů organizovaných franchisorem
  • má dostatečné manažerské a organizační schopnosti; umí jednat s lidmi, má zkušenosti s řízením kolektivu
  • je připraven spolupracovat s franchisorem a podřídit se pravidlům, které jsou  stanoveny a předepsány pro franchisanty sítě UNIGLOBE, zejména akceptují oprávnění centrály kontrolovat činnost franchisanta

 

Czech Republic and Slovakia,s.r.o.
Na Křečku 365
109 04 Praha 10
IČO 24818658
+420 272 083 505
fax: +420 272 083 506
e-mail: info@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobepttravel.cz