Franchising UNIGLOBE umožňuje silné postavení na trhu, které je důležité pro přežití v konkurenčním prostředí

Franchising a zájem o  něj  není  pouze  módní  záležitostí posledních  několika   let,   ale   je   důsledkem   změn  na celosvětovém trhu. To  co  činí  franchising  podnikatelsky zajímavým, je bezpečnější podnikání  s  relativně vysokou rentabilitou  vložených   prostředků.  Dle  statistických sledování a zkušeností zemí Evropské unie je franchising šestkrát úspěšnější než samostatné podnikání.

Franchising   si   našel   cestu   do   všech zemí světa. Expanze  úspěšných  franchisových  systémů  se  každý rok  zvyšuje.  Globalizace  v tom pozitivním slova smyslu otevírá šance pro expanzi franchisového konceptu UNIGLOBE i pro celou Českou republiku a Slovensko.

UNIGLOBE poskytuje služby v oblasti business travel:

  • vyhledávání nejoptimálnějších letenek
  • rezervace míst k sezení v letadle
  • sledování nevyužitých elektronických letenek
  • zajišťování komplexního servisu (doprava, ubytování, pronájem aut, zajišťování víz a další služby)
  • poradenství
  • dodržování firemní cestovní politiky

Business travel je pro cestovní kanceláře, a nejen pro ně, ideální možností, jak zvýšit obrat a pro zájemce o nákup franchisové licence představuje možnost získat zajímavý franchisový koncept.

Czech Republic and Slovakia,s.r.o.
Na Křečku 365
109 04 Praha 10
IČO 24818658
+420 272 083 505
fax: +420 272 083 506
e-mail: info@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobepttravel.cz